FT Vätterbygden är ett väletablerat företag med verksamhet i Jönköpingsregionen. Vår kompetens ligger i drift och skötsel inom mark och anläggning. Vi har även en stängselavdelning där vi utför alla förekommande arbeten gällande områdesskydd. Vi är din extra resurs.