FT Vätterbygden är genom Farmatjänst Riks och sbcert idag ISO-certifierade gällande kvalitet ISO 9001 och miljö ISO 14001.

Under 2019 kommer FT att arbeta fram en egen ISO-certifiering tillsammans med övriga systerbolag i Juhlab-koncernen.

En ISO-certifiering kommer att ske inom:

  • Ledningssystem för kvalitet, ISO 9001:2015

  • Miljöledningssystem, ISO 14001:2015

  • Ledningssystem för arbetsmiljö, ISO 45001:2018

Klicka på länk nedan för att läsa någon av företagets policys.

Kvalitetspolicy Miljöpolicy GDPR-Policy