Resursentreprenader

Vår breda kompetens gör oss attraktiva som samarbetspartner och som underentreprenör. Vi utför uppdrag inom en mängd olika branscher och med olika omfattning under både kortare eller längre perioder. Vår organisation innehar bland annat arbete på väg, lift- och truckkörkort, heta arbeten m.m.

Grönyte- och fastighetsskötsel

Det första man tänker på är gräsklippning och ogräsrensning, men för oss är det mycket mer! Våra mångåriga avtal med kommun och fastighetsbolag, har gjort oss duktiga även vid planteringar, markplaneringar, platt- och mursättning, häckklippning och slamsugning av dagvattenbrunnar.

Våra medarbetare har dessutom stor erfarenhet vid föryngring, hamling, trädfällning och stubbfräsning av alla möjliga och omöjliga träd.  

FT Vätterbygden - Grönyteskötsel.jpg

Snöskötsel

Vårt samarbete inom vår koncern gör oss till en stor aktör inom snöröjning och halkbekämpning. Varje insats har vi ca 15-20 plogmaskiner igång och lika många handskottare,

för att snabbt göra våra kunder tillfreds. Våra avtal sträcker sig från mindre bostadsrättsföreningar till kommunens gymnasieskolor. Vare sig du är liten eller stor, är vår målsättning att du skall vakna upp till nyplogade ytor.

När det gäller takskottning har vi mångårig erfarenhet med en organisation som kan hantera hundratalet takskottare.

FT Vätterbygden - Handskottning.jpg

Områdesskydd

Allt från det lilla villastängslet till fullt områdesskydd för er industri!

FT Vätterbygden erbjuder områdesskydd i en mängd olika form och funktion. Vi utför större montage av industristängsel och paneler med tillhörande grindar. Motordrivna skjutgrindar och slaggrindar installeras med styrning enligt era behov.

Vi har stor kunskap av montage av barnstugestängsel och grindar med säkerhetslås till förskolor. Våra erfarna montörer ser till att montaget utförs professionellt och säkert. Vi utför även service och reparationer så att ni kan känna er trygga!

Exempel på vad vi utför:

o    Montage och reparationer av flätverksstängsel, svetsade nätpaneler, palissader.

o    Montage och service av grindar

o    Barnstugestängsel på skolor

o    Bollnät till idrottsplatser

o    Hundrastgårdar

o    Parkeringsräcken

o    Handledare

o    Montage av lekutrustning, cykelställ och annan utrustning för utemiljön.

Behöver ni tillfälligt stänga av ett område? Vi erbjuder uthyrning samt försäljning av byggstängsel och kravallstaket. Med eller utan montering. En idealisk och direkt lösning på alla tillfälliga avspärrningar.

Vår huvudleverantör av stängsel är ABAS Protect som erbjuder produkter av hög kvalitet.

Flätverkstängsel.JPG

Flätverksstängsel

FT Vätterbygden - Stängsel.jpg

Bollnät av svetsade paneler

Parkeringsräcke.jpg

Parkeringsräcke

Flaggstänger

Vi levererar och monterar allt vad ni kan tänka er när det gäller flaggstänger. Vi servar och underhåller era befintliga flaggstänger så att den fungerar när det är dags att skicka flaggan i topp.  

Flaggst%C3%A4nger.jpg