Grönyte- och fastighetsskötsel

Det första man tänker på är gräsklippning och ogräsrensning, men för oss är det mycket mer! Våra mångåriga avtal med kommun och fastighetsbolag, har gjort oss duktiga även vid planteringar, markplaneringar, platt- och mursättning, häckklippning och slamsugning av dagvattenbrunnar.

Våra medarbetare har dessutom stor erfarenhet vid föryngring, hamling, trädfällning och stubbfräsning av alla möjliga och omöjliga träd.  

FT Vätterbygden - Grönyteskötsel.jpg