Resursentreprenader

Vår breda kompetens gör oss attraktiva som samarbetspartner och som underentreprenör. Vi utför uppdrag inom en mängd olika branscher och med olika omfattning under både kortare eller längre perioder. Vår organisation innehar bland annat arbete på väg, lift- och truckkörkort, heta arbeten m.m.