Snöskötsel

Vårt samarbete inom vår koncern gör oss till en stor aktör inom snöröjning och halkbekämpning. Varje insats har vi ca 15-20 plogmaskiner igång och lika många handskottare,

för att snabbt göra våra kunder tillfreds. Våra avtal sträcker sig från mindre bostadsrättsföreningar till kommunens gymnasieskolor. Vare sig du är liten eller stor, är vår målsättning att du skall vakna upp till nyplogade ytor.

När det gäller takskottning har vi mångårig erfarenhet med en organisation som kan hantera hundratalet takskottare.

FT Vätterbygden - Handskottning.jpg